Meer resultaten voor oplossingsgericht coachen

oplossingsgericht coachen
Oplossingsgericht Coachen Korzybski instituut vzw.
De sessie rond oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het oplossingsgericht werken op coaching in organisaties. We gaan ervaringsgericht aan de slag met themas als: werken met de leidinggevende en HR verantwoordelijke, doelen bepalen een coachingsgesprek, opstellen van een offerte voor coaching, Maar we nemen ook de tijd om elkaar oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.
Basisopleiding Oplossingsgericht coachen Ilfaro.
geeft je de kans om in alle rust rond je eigen professionele en persoonlijke uitdagingen te werken en gecoacht te worden. Op een zeer interactieve en ervaringsgerichte manier raak je vertrouwd met de houding, principes en technieken van het oplossingsgericht coachen.
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen UCLL.
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. Opbouw Info lesgevers. Doelgroep, voorkennis getuigenissen. Het postgraduaat" Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen" is gebaseerd op de methodiek die werd ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg van het Brief Therapy Centre in Milwaukee VS.
Oplossingsgericht Coachen ICM Opleidingen Trainingen.
Als u zich voor beide cursussen als pakket inschrijft, heeft u een voordeel van 195 bij de Specialisatie Oplossingsgericht Coachen ten opzichte van 2 afzonderlijke inschrijvingen. U start met de ICM Coachingsopleiding en daarna volgt u de Specialisatie Oplossingsgericht Coachen.
Oplossingsgericht coachen: verdieping RINO opleiding inspiratie voor professionals in de GGZ.
Adviseurs en coaches, counselors, psychotherapeuten, AO en AG-psychologen NIP, en andere gesprekshulpverleners die zich verder willen bekwamen in het kortdurend met mensen aan toekomstgerichte doelstellingen werken. Deze cursus biedt een gedegen training in oplossingsgericht coachen voor mensen die al in enige mate bekend zijn met deze methodiek bijvoorbeeld via de workshop Oplossingsgericht coachen: basis en hun oplossingsgerichte en coachingsvaardigheden willen verbeteren en uitbouwen.
Oplossingsgericht coachen.
Je leert de negen principes en de zeven stappen van oplossingsgericht coachen en enkele coachingsvaardigheden waaronder het stellen van specifieke oplossingsgerichte vragen, zoals de wondervraag en positieve uitzonderingen. Na deze workshop ben je in staat binnen de tijd van een consult enkele of alle zeven stappen van oplossingsgericht coachen te doorlopen, waardoor de motivatie van de cliënt versterkt wordt.
Oplossingsgericht Coachen LOUISCAUFFMAN.COM.
Door de verschillende workshops leer je oplossingsgericht denken en werken toepasbaar te gebruiken in het volledige werkveld van de coach en manager: van individuele coaching over werken met teams, van conflictsituaties waarbij oplossingsgerichte mediation aan de orde is tot het ontwerpen en begeleiden van strategische plannen, tot en met het werken met ondernemingen/organisaties als geheel.
Oplossingsgericht coachen Schoolmakers.
Balanceer tussen sturing en ruimte geven voor zelfsturing. Oplossingsgericht coachen impliceert niet dat je bezorgdheden, wrevels of kritieken uit de weg gaat. Wanneer die naar boven komen ga je die ook beluisteren en erkennen, zonder evenwel tot een analyse over te gaan.
Opleidingen VVDO vzw.
richt workshops in rond Oplossingsgericht coachen leidinggeven begeleiden hulpverlenen werken, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, betaalbaar voor de non-profit sector. Een 12-daagse opleiding tot Practitioner in de Oplossingsgericht Werken in Pedagogiek, Begeleiding en Coaching. Deze opleiding richt zich tot iedereen die het oplossingsgericht denkkader in de vingers wil krijgen maar niet de intentie heeft om zich op te leiden tot counselor of therapeut.
Oplossingsgericht coachen Voka.
Home / Limburg / Oplossingsgericht coachen. Workshop: Introductie in actie en resultaat georiënteerde business coaching tool. Een introductie in oplossingsgericht coachen Solution Focused: een actie en resultaatgericht coaching model dat door leidinggevenden en coaches kan ingezet worden om medewerkers en coaches te begeleiden in hun groei, veranderings en leerproces.
Oplossingsgericht coachen 10-daagse opleiding GENT Oplossingsgericht Centrum vzw.
We erkennen het bestaan van het probleem en gaan hier respectvol mee om. Met de 10-daagse opleiding Oplossingsgericht coachen richten wij ons tot coaches, leidinggevenden, coördinatoren en medewerkers die een interesse hebben in personal en teamcoaching vanuit een oplossingsgerichte visie.

Contacteer ons