Resultaten voor coachingstraject voorbeeld

coachingstraject voorbeeld
Coaching tarieven en mogelijkheden 2017.
Coachsessies kunnen afhankelijk van de vraagstelling in verschillende soorten trajecten worden gevolgd: kort, standaard en intensief.: Kort coachingstraject: 3 of 4 sessies. Standaard coachingstraject: 6 sessies. Intensief coachingstraject: 8, 9 of 10 sessies voor een begeleiding die meer aandacht vraagt.
Rapportage.
Waar u goed in bent als u in een team werkt. De DISC Test is daarmee buitengewoon inzichtgevend voor zowel zakelijke als privé-contacten. De DISC kan helaas alleen binnen het kader van een coachingstraject worden gemaakt. Download een voorbeeld van de DISC-rapportage.
Aanpak Coaching 124 PerCo.
Een ander voorbeeld is iemand die worstelt met de work-life balans: de persoon doet zijn job erg graag en zijn chef verwacht nog meer prestaties in uren, maar thuis zijn er ook prioriteiten met de kinderen en de partner is niet tevreden.
Natuurlijk Leiderschap Coachingstraject.
Een dergelijk contact zet in veel gevallen vaak een blijvende toon voor de stijl van latere gesprekken. Een typisch coachingstraject vergt verschillende sessies 6 à 10 van telkens twee uur drie uur voor een wandelcoaching gespreid over 6 à 12 maand.
Het coachingsgesprek en het coachingstraject Millian.
Dit hoofdstuk gaat in op het karakter van coaching, op de voorwaarden voor een geslaagd coachingstraject, op de structuur van het gesprek en ten slotte op de evaluatie van het coachingstraject. Het karakter van coaching. Het uitgangspunt van coaching is dat de leidinggevende en medewerker samenwerken om een verandering te bewerkstelligen, waarbij de medewerker het initiatief heeft.
Hoe zet ik een coachingstraject op? Een stappenplan MKB Servicedesk.
Begin met een leerplan. Begin het coachingstraject met het formuleren van leerdoelen. Formuleer deze SMART, dus Specifiek duidelijk en concreet, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Plan regelmatige sessies. Een coachingstraject slaagt alleen als er regelmatig wordt besproken hoe het gaat.
Carrière Coaching Bureau Land.
U ziet dat een traject uit meerdere fasen kan bestaan, al dan niet afgestemd op uw specifieke wensen. De loopbaancoaches van Bureau Land maken gebruik van zeer uiteenlopende loopbaancoach technieken, waaronder: NLP, Systemisch Werk loopbaanopstellingen, diverse modellen voor persoonlijkheidsanalyse en de Narratieve Methode: werken met het levensverhaal van de cliënt. Een voorbeeld van een carrière coachingstraject.
Tips voor het opstellen van Plan van aanpak ArboNed.nl.
In het Plan van aanpak wordt beschreven welke acties er worden ingezet om weer duurzaam aan het werk te gaan. Dit kunnen verschillende acties zijn. Voorbeeld bij werkstress is een coaching-traject en een voorbeeld bij lichamelijke klachten is de aanpassing van de werkplek.
Monappel: Persoonlijke coaching Coachingstraject.
Home Coaching Persoonlijke coaching Coachingstraject. Visie op coaching. Visie op groepscoaching.: Het coachingstraject is een traject dat, in overleg met de te coachen persoon, wordt afgestemd op de individuele problematiek waarmee hij geconfronteerd wordt tijdens het uitoefenen van zijn beroep.
Werkstuk/essay Eindverslag voor het vak coaching vitaal netwerk voor de opleidingen SPH en MWD van de Hanzehogeschool Cijfer 81, SSVH2CO: Coaching vitaal netwerk/vrijwilligersorganisatie StudeerSnel.n
het is fijn om een voorbeeld te hebben. Annemarieke 1 jaar geleden. Dit verslag diende ter inspiratie voor mijn eigen verslag. Ik heb er echter wel moeite mee dat deze casus niet-geanonimiseerd op Internet is terecht gekomen en dat iedereen nu het wel-en-wee kan lezen van deze cliënte en haar systeem met naam en toenaam. Dit is een preview. De preview bevat 12 van de 18 pagina's. Je moet een Premium account hebben om het het volledige document te kunnen zien. Probeer nu 30 dagen gratis. Heb je al een account? VERSLAG COACHING VITAAL NETWERK 0 VERSLAG COACHING VITAAL NETWERK KLAS: SPV4H VAK: COACHING VITAAL NETWERK PROGRESSCODE: SSVH2CO DOCENT: MARIJKE DE STOPPELAAR DATUM: 22-03-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 2 Samenvatting 5 1.1 Visies op coaching 5 1.2 Leerdoel 1. 5 1.3 Leerdoel 2 6 1.4 Leerdoel 3 6 Logboek 7 2.1 1e coachgesprek 7 2.2 2e coachgesprek 8 2.3 3e coachgesprek 9 2.4 4e coachgesprek 10 2.5 Netwerkgesprek 10 2.6 Afronding coachingstraject 11 Literatuurlijst 13 Bijlage 1 Casus Lisette Bollema 13 Bijlage 2 Ecogram.
Voorbeelden van coachonderwerpen De Kunst van Anders.
Bijna 60 jaar en hoe nu verder met je werk en met je leven? Wie betaalt je coaching? Super coaching een VIP programma. Nu een vraag, nu hulp met just-in-time-coaching. Workshop inzicht in jouw en andermans drijfveren. Coaching training in strategisch denken en tactisch handelen.

Contacteer ons