Resultaten voor assertief

assertief
Assertiviteit MindTuning.
Sommige mensen verwarren assertief gedrag met agressief gedrag. Maar agressie is de tegenpool van niet assertief zijn. Wie niet assertief is laat over zich heen lopen. Wie agressief is, walst over anderen heen. Het zijn uitersten. Assertief zijn is in balans zijn.
Assertiviteit Wikipedia.
Een adequaat assertieve houding betekent opkomen voor zichzelf en de eigen mening, rechten en standpunten zonder gesprekspartners agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven. Voor veel verlegen en introverte personen en mensen met autisme is assertief gedrag een moeilijke opgave.
Assertief en Zelfverzekerd Communiceren NCOI Opleidingen en Trainingen.
Deze praktijkgerichte aanpak levert direct resultaat op, zodat u zich zelfverzekerd voelt en assertief communiceert. De volgende onderwerpen komen aan bod.: Assertiviteit en zelfverzekerd gedrag. Balans eigen belang andermans belang. Assertief, subassertief en agressief gedrag. Het aangeven van grenzen. Duidelijk zeggen wat u denkt, voelt en wilt.
Met deze 5 tips word je assertiever op het werk Vacature.com.
Wie assertief is, heeft respect voor zijn of haar eigen behoeftes maar ook voor die van een ander. Een goede manier om assertief en niet agressief over te komen, is om duidelijk te laten blijken dat je begrip hebt voor de ander.
Wat is assertiviteit en hoe word je assertief? Stressplein.eu.
Onder assertiviteit verstaan we het sociaal vermogen om je eigen grenzen te stellen en daarbij de grenzen van een ander te respecteren. Je bent assertief als je voor jezelf opkomt, zonder de gevoelens en belangen van een ander te kwetsen.
Assertiviteit Jonger Jonger.
Een assertief kind is niet perse een leider of populair. Al wordt hij/zij wel gewaardeerd door leeftijdsgenoten en leerkrachten. Assertief zijn betekent dat je op durft te komen voor jezelf en je mening. Zonder agressief te worden en door de ander in zijn waarde laten.
Definitie assertiviteit Wat is dat eigenlijk?
Een definitie voor de competentie assertief of assertiviteit wordt bedoeld: Op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor de eigen mening, behoeften of belangen. Assertiviteit of zelfstandigheid wil ook zeggen dat je goed voor jezelf kunt opkomen waarbij je anderen in hun waarde laat.
Assertiviteit.
De kern van assertief gedrag is dat je voor jezelf durft op te komen, je eigen mening en je gevoel durft te uiten zonder je schuldig of onzeker te voelen en zonder daarbij de belangen van je gesprekspartner onnodig te schaden.
Assertief zijn kan je leren Voka.
Home / Activiteiten / Assertief zijn kan je leren. Assertief zijn kan je leren. Workshop: Opkomen voor jezelf. Assertiviteit is meer dan alleen jouw idee├źn bij anderen ingang te laten vinden. Assertief zijn betekent dat je in staat bent om je eigen persoonlijkheid uit te drukken, zonder dat dit vijandigheid oproept.
Praktische tips voor assertief optreden.
Wat wil jij leren? Leren Cursus Sociale vaardigheden Assertiviteit Tips. Opkomen voor jezelf. Subassertief, assertief, agressief. Rationeel denken RET. Opkomen voor je mening. Laat je leiden door rationele gedachten. Zet belemmerende irrationele gedachten om in rationele, assertieve gedachten die je verder helpen.
Assertief betekenis Tijdwinst.com.
De betekenis van assertief is breder dan dat. Assertief zijn betekent dat je een gezonde relatie hebt met jezelf en de mensen om je heen, door op een assertieve manier te denken en te doen. Door assertief te communiceren, bijvoorbeeld.

Contacteer ons